• +90 507 938 66 72
  • +90 507 938 66 72
  • info@monofiz.com
Pediatrik Rehabilitasyon

Pediatrik rehabilitasyon (çocuk rehabilitasyonu), yetersizlikleri olan çocukların fizyolojik, anatomik ve çevresel sınırlamalarını en aza indirmeye amaçlar. Onların fonksiyonel ve psikolojik bağımsızlıklarını kazanmalarında fizik tedavi ve rehabilitasyon önemli bir yer tutar.Egzersizler, cihaz tedavileri, ev programı ve aile eğitimini kapsayan bütün tedavilerimizde çocuğun ve ailesinin yaşam kalitesini artırmak hedeflenir.

Serebral Palsi

Serebral beyinle ilgili, palsi ise felç anlamına gelir. Serebral Palsi (SP) kas tonusunda (kasların kendilerine özgü yarı gergin durumu) bozukluk, duruş bozuklukları ve hareketlerde yetersizlik gibi belirtilerle kendini gösterir. Doğum sırasında yaşanan sıkıntıların serebral palsiye neden olabildiği bilinmektedir. (bebeğin oksijensiz kalması gibi)Serebral Palsi ilerleyici değildir. Bilinçli bir yaklaşım ve etkili rehabilitasyon programları ile yetersizlikleri en aza indirmek mümkündür.Rehabilitasyon programlarına SP teşhisi konulur konulmaz başlanması gerekir. Çünkü Serebral Palsi tedavisinde 0-7 yaş dönemi çok önemlidir. SP rehabilitasyonuna erken dönemde başlanması SP li çocukta anormal kas tonusunun düzenlenmesi, normal motor gelişimin sağlanmasını kolaylaştıracak, kas yapısındaki bozukluk nedeniyle oluşabilecek sorunlar önlenebilecek ve çocuğun fonksiyonel olarak bağımsızlığı sağlanacaktır.

Serabral Palsi de Rehabilitasyon Programı

Egzersiz Uygulamaları : Çocuğun baş ve gövde kontrolünün sağlanması, ellerini kullanabilmesinin desteklenmesi, yürüme bozukluklarının giderilmesi, kasların kuvvetlendirilmesi, oluşabilecek kas ve kemiklerle ilgili bozuklukların önlenmeye çalışılması
Ev Programı ve Aile Eğitimi : Evde yapılacak uygun pozisyonlama, taşıma ve tutmanın öğretilmesi, yapılacak uygun aktivite ve egzersizlerin öğretilmesi, fonksiyonel bağımsızlık ve çocuğa fırsat verilmesi yönünde eğitimGiyinme, yemek yeme, oyun aktiviteleri, ev dışında fiziksel bağımsızlığın sağlanabilmesi, okulda pozisyonlama, uygun tekerlekli sandalye ya da taşıma aracı, oturma sisteminin belirlenmesi gibi eğitimleri içerir.

Musküler Distrofi

Musküler Distrofiye neden olan genetik anormallik kas proteinlerini etkiler. Bozukluğun olduğu proteine göre birçok türü olan musküler distrofiler, iskelet kaslarının ilerleyici hasarı ile karakterize hastalıklardır. Kaslarda güçsüzlük ve atrofiye (küçülme, körelme) sebep olurlar.Musküler Distrofilerin ilerlemelerinin durdurulması ya da yavaşlatılmasında uzman görüşlerine danışılması hayati önem taşır. Musküler Distrofilerin bazı türlerinde zamanla fiziksel hareketler oldukça zorlaşabilir, fakat çalışmayan kasların daha hızlı köreleceği unutulmamalı, uzmanlarca belirlenen egzersizlerin düzenli yapılması ihmal edilmemelidir.

• Doğum Yaralanmasına Bağlı Erb Paralizisi
• Meningomyelosel
• Herediter ataksi
• Hidrosefali
• Motor Nöron
• Parapleji ve Tetrapleji
• Brakial Pleksus
• Miyopatiler
• Down Sendromu

Diğer Bloglar